Performantie

Wat gebeurt er op de werkvloer?

U ziet het in één oogopslag. Snel en efficiënt. En dus kostenbesparend.

Geproduceerde goederen, stilstanden en verbruiken worden geregistreerd en verwerkt in rapporten, KPI's, grafische dashboards, ...

Toepassingen

De efficiëntie van een productielijn meten (OEE Overall Equipment Effectiveness / DTM Down Time Management). Bijvoorbeeld bij verpakkingslijnen.

Top 10 Downtime Pareto Cause

Voordelen

CSD clustert de onderbrekingen per soort. Zo ontdekt u de structurele problemen en kunt u sneller gepaste maatregelen nemen.

Heeft het zin om OEE te meten?

Het meten van OEE (Overall Equipment Efficiency) wordt soms afgedaan als niet relevant, omdat een OEE niet het totale kostplaatje weergeeft.

OEE is typisch een technische KPI, met het oog op het verbeteren van de technische performantie van een machine of productielijn. Een OEE geeft waardevolle informatie voor het evalueren van projecten ter verbetering van de efficiëntie. En zal tevens prioriteiten kunnen aanduiden voor actie.

Een aantal kostprijsbepalende elementen worden echter niet door deze KPI meegerekend. Denk maar aan energieverbruik, personeelskosten, specifieke logistieke kosten, ...

Naast OEE zullen dus nog een aantal andere KPI's moeten gemonitord worden om een goede technische performantie van een machine te garanderen. In het ideale geval zullen deze KPI's met een OEE-meting geïntegreerd worden. Het energieverbruik wordt dan onmiddellijk in verband gebracht met de werkelijk productiegegevens.

Daarnaast is een juiste OEE van onmisbare strategische waarde wanneer discussies over capaciteitsverbetering aan de orde zijn. Daarbij kan het gaan om:

  • juister werken: verbeteren van de kwaliteit
  • beter werken: verbeteren van het rendement
  • meer werken: nieuwe machines in gebruik nemen
  • anders werken: ploegen- of weekendwerk invoeren
  • ...

Kortom, een OEE mag niet de enige KPI zijn om een machinepark te beheren. Maar het is wel een onmisbare. Zonder betrouwbare OEE-meting zijn alle pogingen om kosten te vergelijken en te verminderen gebaseerd op verkeerde gegevens.

Bent u op zoek naar een oplossing op maat? Dat kan!

Ook in uw bedrijf kunnen we helpen om vlot alle operationele procesindicatoren op te volgen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking, wij komen graag bij u langs!

Contacteer ons