Crystal Kwok 487015 Unsplash

In de voedingssector

Efficiëntie, traceerbaarheid en kwaliteit: alle gegevens in één systeem

In een multinationale brouwerijgroep monitort Creonis' MES alle processen en alle producten. Het volledige productieproces wordt opgevolgd: productiviteit, kwaliteit, en materiaalstroom, van de grondstoffen in de silo's tot de afgewerkte palletten op de verpakkingslijnen. Er is een verregaande integratie met ERP en SCADA, waarmee in beide richtingen informatie wordt doorgegeven, evenals met LIMS en WMS. Alle batches worden gedetailleerd opgevolgd, zodat een volledige traceerbaarheid beschikbaar is, met een onmiddellijke toegang tot alle kwaliteitsparameters.

Line Efficiency

Daarnaast consolideren we alle gegevens van alle vestigingen in binnen- en buitenland in realtime, zodat het productie-management 24/7 zicht heeft op, onder meer, het rendement van elke verpakkingslijn. Een complex gegeven, dat nochtans op een overzichtelijke manier kan gevisualiseerd worden.


Een fabrikant van drankverpakkingen gebruikt Creonis' MES om de inventaris van de materialen en goederen in het magazijn bij te houden en om batch-gerelateerde productiegegevens te registreren.

Creonis' MES wordt eveneens gebruikt in meerdere kleinere brouwerijen. Telkens geconfigureerd op maat van de klant. En betaalbaar, dankzij onze stapsgewijze abonnementsformule.

Creonis op de 12e Trends in Brewing in Gent

We waren ook aanwezig op de 12e Trends in Brewing, een tweejaarlijks technisch en wetenschappelijk congres over mouterij en brouwerij dat mede georganiseerd wordt door de KU Leuven. Creonis installeerde z’n MES-software in de pilootbrouwerij op de Technologiecampus van Odisee in Gent en faciliteerde zo het beheer van de brouwerij. Voornamelijk stockbeheer, traceerbaarheid en de integratie van proces- en productparameters in één systeem maken een professioneel beheer mogelijk.

Trends In Brewing Picture 1 Klein

Op onze stand hielden we het wat speelser.

Trends In Brewing Picture 2 Klein

Bent u op zoek naar een oplossing op maat? Dat kan!

Ook in uw bedrijf kunnen we helpen om vlot alle operationele procesindicatoren op te volgen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking, wij komen graag bij u langs!

Contacteer ons